Cùng ngắm bộ ảnh Nông Thôn Bắc bộ siêu ấn tượng

Phải dùng 2 từ ” Xuất Sắc ” để nói về những bức tranh vẽ tay này!Rất cảm xúc. Không chỉ là vấn đề về kỹ thuật hình khối, pha, phối màu sắc mà ở đây phải là 1 con người đã từng trải nghiệm qua những kí ức đẹp tuổi thơ ở chốn quê […]

Bộ ảnh Hội An xưa và nay siêu hot

𝗧𝗼̂𝗶 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝟭 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗲𝗺 𝗿𝗮̉𝗼 𝗯𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗸𝗵𝘂 𝗽𝗵𝗼̂́ 𝗰𝗼̂̉ Hội An 𝘃𝗼̛́𝗶 đ𝗲̀𝗻 𝗹𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗲𝗼 𝗰𝗮𝗼, 𝗻𝗼̛𝗶 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗱𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗵𝗮𝗼 đ𝗼̂𝗶 𝘁𝗮𝘆 𝗲𝗺 𝘆𝗲̂𝗻 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗼̛𝗶 𝘁𝗮𝘆 𝘁𝗼̂𝗶….. 𝙷𝚘̣̂𝚒 𝙰𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚎𝚖𝙷𝚘̣̂𝚒 𝙰𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚡𝚞̛𝚊 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚗𝚊𝚢𝙷𝚘̣̂𝚒 𝙰𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚐𝚘́𝚒 𝚗𝚊̂𝚞, 𝚝𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 […]