Giới thiệu

“Mình không phải là dân du lịch chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà mình có được không nhiều, số lượng các điểm mà tôi đã đặt chân đến cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích du lịch và chia sẻ mà thôi…”